Impressum

7days Jobwear BVBA

7 days Jobwear BVBA 
Postbus 317 
4560AH HULST 

Tel.: 0900/777 22 22 
Fax : 0900/777 44 44 

RPR Dendermonde 
O.N./BT.W BE 0480.724.773 
Zaakvoerder : Ulrich Dölken 
IBAN: NL57 INGB 0009 6437 04 
BIC: INGBNL2A 

Alternatieve geschillenbeslechting 
De EU-Commissie opent onder de volgende link een internetplatvorm  voor online beslechting van geschillen:http://ec.europa.eu/consumers/odr 
Dit platvorm dient als vangnet voor buiten gerechtelijke beslechting van geschillen, voortvloeiend uit online-aankopen of dienstverleningscontracten waarbij een consument betrokken is. 
De verkoper is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.