Herroeping

Informatie over de herroeping

 

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen ontvangen heeft.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons te informeren op

7days Jobwear BV

Postbus 317

NL- 4560  AH Hulst

Fax: 0800 402 22 22

E-mail: info@7daysjobwear.nl

waarbij u uw beslissing duidelijk verklaart (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail), dat u dit contract wilt opzeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vooraleer de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u zich van dit contract terugtrekt, moeten we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan degene die wij aanbieden, de goedkoopste standaardverzending ) onmiddellijk terugbetalen en wel uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen.

We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen of ons terugbezorgen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn  van veertien dagen. Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen niet.

 

Herroepingsmodelformulier

 (Als u het contract wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Naar de 7days Jobwear BV,  Postbus 317, NL-4560 AH  Hulst, Fax: 0800 402 22 22, E-Mail: info@7daysjobwear.nl

 

Hierbij annuleer/annuleren ik/wij het door mij/ ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier meegedeeld)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Herroepingsmodelformulier om te downloaden

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de  verkoop op afstand voor de levering van goederen, die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften. Dit verwijst in het bijzonder naar speciale producten (bijvoorbeeld borduurwerk, gepersonaliseerde goederen, bedrijfslogo's, emblemen). Een teruggave van de aankoopprijs voor gepersonaliseerde goederen is uitgesloten, zelfs bij retournering.