Betalingsmodaliteiten

Aankoop op factuur : 

De facturen moeten binnen de 10 dagen na ontvangst 
betaald worden door storting op volgende rekeningen 

België: 
BNP Paribas :  IBAN BE61 0013 9616 1517 
BIC GEBABEBB 

Nederland : 
ING : 9643704 
IBAN NL57 INGB0009643704 
BIC   INGBNL2A 

En dit met vermelding van klantennummer en/of rekeningnummer. 
Bij laattijdige betaling rekenen wij maningskosten en de wettelijke intresten aan.